Notater


Træ:  

Match 401 til 446 fra 446

      «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9

 #   Notater   Knyttet til 
401 Se tilknyttede kilder. Gerdes, Ludvig Nicolaj (I1507)
 
402 Se tilknyttede kilder. Petersen, Anna Maria (I1487)
 
403 Se tilknyttede kilder. Gerdes, Ingeborg (I1485)
 
404 Se tilknyttede kilder. Gerdes, Helena (I1483)
 
405 Se tilknyttede kilder. Gerdes, Bertel Ludvigsen (I1482)
 
406 Se tilknyttede kilder. Schütz, Helena (I1481)
 
407 Se tilknyttede kilder. Gerdes, Jens Raven Bager (I2176)
 
408 Se tilknyttede kilder. Gerdes, Anders Hansen (I2177)
 
409 Se tilknyttede kilder. Gerdes, Cahtrine Marie (I2178)
 
410 Se tilknyttede kilder. Lihme, Otto Diedrich Mortensen (I2181)
 
411 Se tilknyttede kilder. Gerdes, Johanne Margrethe (I2368)
 
412 Sekondløjtnant 29-8-1889 Rischel, Franz Georg Axel (I189)
 
413 Sidste år, man kan finde hende i Krak. Didrichsen, Frida Andrea (I8)
 
414 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I767)
 
415 Skønt hendes far hedder Niels - og hun vitterligt er døbt Nielsen - kaldes hun og alle hendes søskende Jensen i bl.a. FT 1840. Ved hendes barns dåb m.v. hedder hun Jensen, men af og til, f.eks.hendes bryllup og folketællingen i 1870, dukker Nielsen op i stedet for eller sammen med Jensen. Jensen (Nielsen), Maren Sophie (I76)
 
416 Sogn: Skt Petri
KBog: 1-11-7
B: Carl Ludvig Egidius
Født: 01.10.1798 - Døbt: 02.11.1798
F: Rasmus Ulrich Wiberg - skræddermester
M: Christine Elisabeth Wulf
Kilde: http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/foedte_vw.txt
 
Wiberg, Rasmus Ulrich (I489)
 
417 Sogn: Skt Petri
KBog: 1-11-7
B: Carl Ludvig Egidius
Født: 01.10.1798 - Døbt: 02.11.1798
F: Rasmus Ulrich Wiberg - skræddermester
M: Christine Elisabeth Wulf
Kilde: http://danbbs.dk/~stst/kbh_kbg_reg/foedte_vw.txt 
Wiberg, Kantor Karl Ludvig Egidius (I249)
 
418 Stilling: Modehandlerinde i Randers 1850 Høyer, Seideline Benedicte Juliane (I173)
 
419 Studierejser til Berlin 1891, Wien 1892, flere rejser til London. Høyer, Jørgen Niels Theilgaard (I7)
 
420 Sundby Asyl, bestyrerboligen Søby, Clara Augusta (I207)
 
421 Susanne Sal. Morten Lihmes og Heilweg Lihmes ægtedatter gift først Sr. Simon Gerdes Præst i Øsby ..ttlod af ham ... Søn Jens og 3 dotter barn (vei) degnen i b.l Simon Feríderich, Else Sophie, itm Marie gf. andengang med Seignr. Nis Bramsen af Hoyer ettlod ligeledes hammen Søn Simon Nicolai. Gl. 76. Lihme, Susanne Mortensdatter (I2171)
 
422 Søndagen Misericovig dag som var d 26 April blef døbt Sr. Simon Gerdes liden Søn Nafnlig Jens Raven fru ProvstInden førde hamen Hr Peder ... holt hamen Birte Simonsen og Mette Bertels var faddere. Gerdes, Jens Raven Bager (I2176)
 
423 Sønnen Harry P. (1870-1932) optoges 11.6.1895 i firmaet. Det videreførtes under navnet Hoffotograf Harald P.s Eftf. indtil 1955 af ham og derpå af hans enke, Marie, f. Larsen (1890-1955).
Fra http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Fotografi/Fotograf/Harald_Paetz

Marie overtager titlen og funktionen som Kgl. Hoffotograf og er bl.a. krediteret for det officielle foto af Kong Christian den 10. Fra Lauritz.com salgskatalog: "Fotografiske reproduktioner efter hoffotograf Elfelt og Marie Paetz. Portræt af Kong Christian den X og Dronning Alexandrine."

Krak 1933: Paetz Maria, Enke efter fotograf. Bredg. 35 3.
Krak 1940: Firma og enkefruen Strandstræde 6, Pa 2888
Krak 1944: Paetz M. Enkef. (og firmaet) Frborgg. 27c, Pa 2888
Krak 1955 og 56: D.o. (Marie er eneste Paetz i Krak.)
Herefter ingen Paetz i Krak! 
Larsen, Marie (I793)
 
424 Tilbage hos sin mor. I følge Politiets Registerblade. Høyer, Steen Jacob Theilgaard (I26)
 
425 Tilnavnet Buchholm (Büchholm), som en senere Vedsted-præst også anvender, er i følge P.Rhode "Præstegaardens Byggepladsens Navn". (P.Rhode s. 411).

Fødselsåret er et gæt. Han arvede faderens embede og må altså være storebror til Jørgen, som skulle være født 1580. 
Witzøe, Wilhelm Mortensen (I2192)
 
426 Trykte kilder:
Ravn Nørgaard, Gert: Stamtavle og efterslægtstavle for Kaj Oscar Hans Nørgaard, 1981, 
Pedersdatter, Kirsten (I109)
 
427 Ud over de anførte børn fik HJEH også et dødfødt barn i 1930, jf. KB Domsognet 1821-1832 opslag 142. Og det var ikke det første dødfødte barn, står der. Høyer, Henriette Juliane Elisabeth (I177)
 
428 Uddrag af politirapport, der var vedlagt adoptionsbevillingen: "Det bemærkes, at Ansøgerne bebo en Lejlighed paa 4 Værelser, der er meget smukt møbleret og gjorde et hyggeligt Indtryk, samt at der ved Forhøring i Ejendommen, hvor de have boet et Aars tid, og på Vinkelvej 5, hvor de tidligerer have boet, ikke fremkom noget ufordelagtigt om dem." Familie: Alfred Theodor William Didrichsen / Helmine Sofie (Juliane) Brix (F7)
 
429 Uddrag af Rudolf Laves korrespondance af 8.9.1992 med Nyborg Lokalhistoriske Arkiv:

Efter mandens død i 1837 flyttede Ane Patz hen til sin datter Dorothea Pätz (f.1807), gift med skomagermester Anders Lund, Kongegade 128 A. Der boede hun til sin død.
I ft.1840 angives hendes næringsvej som pension og håndarbejde. At hun får pension er yderligere et tegn på, at hendes mand har haft en offentlig stilling.
Dødsfaldet d.13.feb.1863 anmeldes af hendes svigersøn, skomagermester og borgerrepræsentant A. Lund, til skifteretten. Hun har ikke efterladt sig noget, der kan gøres til genstand for skifte, kun "nogle gangklæder af ringe værdi, som næppe er tilstrækkeligt til at dække udgifterne ved hendes begravelse, som comparenten, A.Lund, lover at bestride. De få ejendele blev derfor overgivet til ham." (Skifteprotokollen for Nyborg) 
Larsdatter, Anna (I800)
 
430 Uddrag: ".. i hendes Alders 26de og vort Ægteskabs 6te Aar. Nogle dage i Forveien blev hun lykkelig forlöst med en Datter som endnu lever; men en hidsig Feber, hvoraf hun derpaa blev angreben, bortrev hende fra os. ..." Worsøe, Ida Margrete Juliane (I46)
 
431 Udlagt barnefader Bogbinder Georg Carl Mortensen.
 
Petersen, Emma Alexandra (I289)
 
432 Udlagt barnefader for tre af Jennys fire børn (Emma, Ellen og Carlo, der hedder Georg til mellemnavn). Mon ikke også han var far til Arne? Jenny og Georg blev aldrig gift og boede ikke sammen. Mortensen, Georg Carl (I537)
 
433 Udlagt barnefader. Nielsen, Peter (I82)
 
434 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I616)
 
435 United States Census, 1930, Connecticut Fairfield Darien ED 118 Baldwin, Adelaide B. (I811)
 
436 United States Census, 1930, Connecticut Fairfield Darien ED 118 Baldwin, Charles L. (I810)
 
437 Var degn i Nustrup før Ludvig Hanssøn Høyer - og blev gift med dennes enke. Harboe, Niels (I587)
 
438 Ved de to første børnefødsler (-dåb) hedder hun JensDatter,ved det 3. barn hedder hun Winge. Men allerede ved første dåb - Peders - i 1774, er der en Jens Jensen Winge fra Fredericia til stede. Winge, Anna Maria Jensdatter (I175)
 
439 Ved Henriks fødsel. Høyer, Harry Christian Waldemar Jacob Theilgaard (I21)
 
440 Ved konfirmationen står fødselsdato som 7. maj. Men ved dåben - den 25. maj i kirken - står der "hjemmedøbt den 6te april". Jeg bruger den sidste dato som fødselsdato. Hansen, Niels (I503)
 
441 Ved sin død var han elev på Viborg Stiftsbogtrykkeri. Høyer, Vilhelm (I38)
 
442 Viet hjemme 27-7-1826. Buchwaldt, Niels Andreas (I183)
 
443 Vinstrup(s)vej heder i dag Henrik Ibsensvej. Petersen, Gerda Margrethe (I10)
 
444 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I1)
 
445 Østre Side - Nr. 314 Høyer, Bager Hans Peter (I32)
 
446 Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, 2. december 1874

Aalborg, den 2den December.
Paa Løverdag, den 5te dS., kan, efter "Jyllp.", et høist agtværdigt Ægtepar feire sit Guldbryllup. Det er den af mange Jyder saa godt og fordeelagltgt bekjendte Konditor H. P. Høyer og hans Hustrue Marie, født Theilgaard. Begge ere barnefødte i Viborg, han en Søn af afdøde Kæmner Høyer, hun en Datter af en forhen stor Kjøbmand der i Byen, Theilgaard. Først levede Ægteparret i mange Aar i Viborg, hvor Høyer baade var konditor og en Slags klubvært. Det var i Stænderforsamlingens Dage og saavel A. S. Ørsted [*] som de fleste bekjendte Stænderdeputerede var ofte Gjæster ved hans Bord. Senere flyttede de til Aalborg, hvor de drev et velbekjendt og godt besøgt Konditori i den nu nedrevne gamle Bygning med den eiendommelige Udbygning, "Svalen" kaldet, paa Nytorv. I den finere Madlavning havde Fru Høyer sin Styrke og naar Majestæterne besøgte Jylland, saa tyede man til hende om Anretningen af det Festmaaltid, der bødes de høie Gjæster, og hun gjorde altid Valget Ære. For faa Aar siden flyttede de to Gamle til Kjøbenhavn for at henleve Resten af deres Dage i deres Børns Midte. De ere nu i en Alder af henholdsviis 75 og 70 Aar, Begge raske og rørige. Fire Børn og tretten Børnebørn foruden en stor Deel fjernere Slægtninge ville feire denne sjeldne Høitidsdag med de Gamle, og det fejler neppe, at mange Venner og Bekjendte den Dag ville sende Guldbrudeparret en venlig Tanke.

[*] Bror til HCØ, igangsatte stænderforsamlingerne, i 1842 statsminister. 
Høyer, Bager Hans Peter (I32)
 

      «Forrige «1 ... 5 6 7 8 9